Sociaal zekerheidsrecht

 

-Ik ben het niet eens met een hersteldverklaring?

-Ik krijg ten onrechte een korting op mijn bijstandsuitkering

-Mijn aanvraag WW- is geweigerd

-Ik wil in beroep tegen een afwijzing van mijn bezwaarschrift

 

Slechts een handjevol advocaten heeft nog een specialisatie op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht, zoals de WAO, WIA, Wajong, WW, Ziektewet en Wet Werk en Bijstand.
De advocaten van Advocatenkantoor Vlasmarkt 28 verlenen van oudsher rechtshulp aan uitkeringsgerechtigden en bieden betaalbare hulp, zowel voor informatie en advies omtrent wet- en regelgeving, alsook voor het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures